Meer resultaten voor ggz

psychiater amsterdam
Frans Stortelder Psychiater Amsterdam Centrum. Heeft u psychische hulp nodig? Neem contact op. Praktijk voor psychotherapie. Frans Stortelder, Psychiater Amsterdam. 1015 CP Amsterdam. of per email. Psychodynamische psychotherapie bij jongeren, studenten en volwassenen. Partner-Relatie therapie; Farmacotherapie. Angst en depressieve klachten, Persoonlijkheidsproblematiek. ADHD bij jongeren, studenten en volwassenen. Seksuele identiteitsproblematiek en ouderschap. In het eerste gesprek kijk ik samen met u wat uw probleem is en of het geschikt is voor de vrije praktijk. Vervolgens zet ik samen met u in enkele intakegesprekken uw gezinsachtergrond, levensloop en persoonlijk functioneren op een rij, om uw huidige problemen beter te kunnen begrijpen en als basis voor de verdere behandeling. In de psychotherapie stel ik me vooral op als gids, die gericht is op het stimuleren van een zoekproces naar uw innerlijke wereld en naar bewustwording en inzicht in ongezonde emotionele reactiepatronen, die verantwoordelijk zijn voor uw klachten en persoonlijke problemen. Vervolgens onderzoek ik samen met u hoe die patronen van vroeger uit zijn ontstaan en hoe ze vervangen kunnen worden door meer efficiënte reactiepatronen. In de therapie ligt het initiatief bij u en wordt u aangespoord tot zelfonderzoek. Als ervaren gids begeleid ik deze zoektocht tot een positief einde.
GGZ Kempen.
PROJECT SPECIFIEKE WOONVORMEN VOOR JONGVOLWASSENEN. De familiereflex een multidisciplinaire richtlijn rond het betrekken van naasten in de GGZ ontdek het op www.familiereflex.be. OPROEP patiëntvertegenwoordiger Heb je zelf ervaring met geestelijke gezondheidszorg en draag je graag je steentje bij aan een betere zorg? Netwerk GGZ Kempen is een samenwerkingsverband voor. meer
ggz
Howest.be Themadag verpleegkundeDiverse: stromingen binnen de GGZ en psychiatrie.
Diverse stromingen binnen de GGZ en psychiatrie. Je bent definitief ingeschreven na ontvangst van betaling. Betalen kan je door het bedrag van 125 euro over te schrijven naar BE22 0012 6531 1547 met vermelding: BDB1313 PG PSYCH14 Naam TD3. Naam Gelieve dit veld in te vullen.
relatietherapiezwolle.com
Cijfers: Gestelde diagnoses in verschillende GGZ-sectoren Zorg en Gezondheid.
In dit exportbestand staan enkel gecodeerde niet-identificeerbare gegevens: noch namen noch adressen van cliënten worden meegedeeld. Overzicht aanbod ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg. Evolutie van sterfte door zelfdoding 2017. Spreiding aanbod geestelijke gezondheidszorg, 2013. Cijfers Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg. Personeelscijfers CGG 2019.
personeelsman.nl
Externe Ombudsfunctie in de Geestelijke Gezondheidszorg Welkom.
Op deze site vindt u alle informatie over de externe ombudsfunctie binnen de geestelijke gezondheidszorg. Patiënten met vragen of klachten over de aangeboden hulp kunnen gratis en vertrouwelijk contact opnemen met deze onafhankelijke ombudspersonen voor meer informatie over de patiëntenrechten.
https://www.juridisch.nl/arbeidsrecht/ontslag/collectief-ontslag-waar-moet-u-op-letten
GGZ HVG.
Door dit samenwerkingsakkoord kan er in geval van crisissituaties bij mensen met een psychische problematiek informatie worden uitgewisseld tussen zorgbeoefenaars en gerechtelijke autoriteiten met als doel een dringende gedwongen opname te vermijden. Een pijnpunt in de informatie-uitwisseling is het beroepsgeheim.
Geestelijke gezondheidszorg Wikipedia.
Ggz voor Langdurige Zorg en Wonen LZW. Ggz voor volwassenen met een gehoorstoornis. GGZ Nederland is de brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg in Nederland. Bijna 90% van de instellingen voor ggz in Nederland is aangesloten 2 bij GGZ Nederland.
Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen Welzijnszorg Kempen.
Toch geven maatschappelijk werkers terecht aan dat zij over te weinig expertise beschikken rond dit thema. Welzijnszorg Kempen onderzoekt samen met het Netwerk GGZ Kempen hoe we optimaal kunnen samenwerken rond cliënten in armoede met een geestelijk gezondheidszorgprobleem. Welzijnszorg Kempen is partner van de stuurgroep van het netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen. Meer over het Netwerk GGZ Kempen.
Onze regio.
Overzicht aanbod GGZ in regio Zuid-West-Vlaanderen. Het Netwerk GGZ Zuid-West-Vlaanderen bundelde het aanbod GGZ in de regio in één niet-exhaustief overzicht met als doel veel informa. Autisme in de maatschappij lotgenotencontact Waregem. T'Hus' Waregem organiseert lotgenotencontact voor personen met Autisme spectrum stoornis.
Nieuwe bakens voor de geestelijke gezondheidszorg.
In de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg ontstond vorig jaar een beweging, de Nieuwe GGZ, die fundamentele vragen stelt over de zorg voor mensen die psychisch lijden. Eén van de initiatiefnemers geeft tekst en uitleg. 2016, De Nieuwe GGZ in Vogelvlucht, KIZ, 2016, 4.
Brochure Voor familie in de GGZ: samen zorgen we beter! Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning van de Vlaamse overheid.
Brochure Voor familie in de GGZ: samen zorgen we beter! Brochure Voor familie in de GGZ: samen zorgen we beter! Familieplatform Geestelijke Gezondheid vzw. Jaar van publicatie.: Het Familieplatform Geestelijke Gezondheid is een kennis en uitwisselingsplatform dat samen met familieorganisaties de belangen behartigt van de naastbetrokkenen van personen met geestelijke gezondheidsnoden.

Contacteer ons