Huis voor Gezondheid presenteert dinsdag 25 februari in aanwezigheid van Minister Brigitte Grouwels (Collegelid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie  bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Gezin) de Oriëntatiegids Zorgopleidingen met een overzicht van Nederlandstalige zorgopleidingen in Brussel. De oriëntatiegids is primair bedoeld voor volwassen studiekiezers met een migratie-achtergrond en carrièreswitchers. Daarnaast bundelt de gids ook belangrijke informatie bedoeld voor trajectbegeleiders en consulenten die dagelijks met bovengenoemde doelgroepen in contact staan.

Naast een overzichtelijk aanbod van zorgopleidingen en ervaringsprojecten geeft de gids gedetailleerde informatie over Nederlands leren en oefenen, financiële ondersteuning vanuit de VDAB, kinderopvang tijdens het volgen van de opleiding, een opleidingen volgen terwijl je werkt, erkenning van buitenlandse diploma's, en inleefmomenten in de Brusselse zorgsector.

Na de inhoudelijke presentatie van de oriëntatiegids gaan Lon Holtzer (Vlaams Zorgambassadeur), Hassan Najafabady (Klantenconsulent VDAB Brussel), Tiene Holvoet (Werkgeversconsulent Actiris) Sigrid De Geyter (Directeur Bewonerszorg Huize Sint-Monika), Elisabeth Moumal (HR-Manager Recruitment Armonea) en enkele zij-instromers onder leiding van moderator Luc Van Waes (directeur Vivo) in gesprek over drempels, kansen en opportuniteiten bij de het opleiden en aanwerven van zij-instromers.  

Graag nodigen wij u en uw geïnteresseerde medewerkers uit voor deze presentatiemiddag die op dinsdag 25 februari van 14uur tot 17uur door zal gaan in het Renaissance gebouw, hoofdzetel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, Emile Jacqmainlaan 135.

Inschrijven kan t/m 14 februari via info@huisvoorgezondheid.be met vermelding van: 'Presentatiemiddag Oriëntatiegids Zorgopleidingen'

Parkeerplaats is voorzien in de betaalparking Alhambra. Voor een wegbeschrijving zie: http://www.interparking.be/nl/find-parking/Alhambra/

Voor bijkomende informatie gelieve contact op te nemen met Huis voor Gezondheid via het telefoonnummer +32 (2) 412 31 65.

25 februari 14