Contact

in|C bouwt haar werking uit als een innovatieve netwerkorganisatie die een katalysator is voor het ondernemerschap in de sociale economie.
De kantoren van in|C zijn ondergebracht in het Ondernemershuis in Mechelen.

Kanunnik De Deckerstraat 20A
2800 Mechelen
www.mechelen.be/oh
Download hier de routebeschrijving.

Ondernemingsnummer: 0469.825.834
Maatschappelijke zetel: Ondernemershuis, Kanunnik De Deckerstraat 20A, 2800 Mechelen

Voor vragen of informatie over de Sociale Economie kan u contact opnemen met de helpdesk op 0495 50 26 50

Voor vragen over de werking van in|C gelieve contact op te nemen met info@in-c.biz of 015/29 42 70