Opdracht

in|C heeft als opdracht het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie te ondersteunen door collectieve dienstverlening voor de sociale economieondernemingen te formuleren en te organiseren.
Vertrekkend vanuit de behoeften van de finale klant - het sociale economie bedrijf - wil in|C het ondernemerschap in de sociale economie stimuleren en versterken.
in|C wil het verschil maken door zich uit te bouwen als een netwerkorganisatie met:

  • maximale stakeholder verbondenheid en dialoog
  • open samenwerking met diverse partners
  • gedeelde verantwoordelijkheid
  • resultaatgerichtheid
  • permanente kwaliteitsbewaking
  • objectiviteit en transparantie
  • inspiratie en innovatie

Beleidsmatig kan de opdracht van in|C worden gekaderd binnen het ondersteuningsdecreet van 8 februari 2012. Het decreet stroomlijnt de ondersteuningsstructuur binnen de sociale economie, zorgt voor een afstemming met de Europese regelgeving inzake de staatssteun, en beantwoordt aan behoeften tot vereenvoudiging, meer efficiëntie en effectiviteit bij de ondersteuning en versterking van het ondernemerschap van organisaties en ondernemingen die binnen de sociale economie werkzaam zijn. Eén van de elementen van het ondersteuningsdecreet is de inrichting van een collectieve dienstverlening voor de sociale–economieondernemingen. Hiervoor heeft in|C met de Vlaamse Overheid een convenant afgesloten met 5 grote deelopdrachten:
1. het verstrekken van eerstelijnsinformatie over de sociale economie
2. kennisopbouw en expertiseontwikkeling inzake de sociale economie
3. het organiseren van opleidings- en uitwisselingstrajecten
4. het organiseren van een specifiek aanbod voor startende ondernemingen
5. het ondernemerschap op vlak van sociale economie te promoten.

Meer informatie over de onderscheiden deelopdrachten lees je hier.