Leden

in|C kent twee types leden:

  • Werkende leden: werkvormkoepels en ondersteuningsorganisaties kunnen een erkenning krijgen als werkend lid en zo volgens bepaalde criteria zeggenschap krijgen in de beleidsorganen.
  • Toegetreden leden: organisaties of individuen die affiniteit  hebben met de sociale economie of de ondersteuning er van.

Leden en toegetreden leden worden aanvaard voor een periode van 4 jaar. Het lidmaatschap van de vereniging is onbeperkt hernieuwbaar.

Kandidaat-leden en kandidaat-toegetreden leden richten hun kandidaatstelling aan de voorzitter van de raad van bestuur, Na voordracht van de kandidaatstelling door de raad van bestuur, is het de algemene vergadering die het lidmaatschap bekrachtigt.

De specifieke bepaling rond het lidmaatschap zijn in detail beschreven in de artikels 7 t.e.m. 11 van de statuten.