Algemene vergadering

De Algemene Vergadering van in|C is het orgaan waar de grote lijnen van de werking worden bepaald.De regelmatig bijeengeroepen algemene vergadering vertegenwoordigt alle leden en toegetreden leden en haar beslissingen zijn bindend voor iedereen. De AV is samengesteld uit vertegenwoordigers van de werkvormkoepels en ondersteuningsorganisaties in de sociale economie. Ook alle toegetreden leden, alsook de leden van de werkvormkoepels en ondersteuningsorganisaties, kunnen aanwezig zijn met spreekrecht, maar zonder stemrecht.

De werking van de Algemene Vergadering wordt in detail beschreven in de artikels 13 t.e.m. 20 van de statuten.

De huidige leden van de Algemene Vergadering zijn de werkende leden:

Voor de werkvormkoepels:

Voor de ondersteuningsorganisaties:

Voorzitter: Eric Bogers

Danny NeudtEric Bogers

 Eva Verraes Francis Devisch

Jan Vanhee  Marleen Vos

Nico Daenens Peter Bosmans