Adviescomité kwaliteit

Het “adviescomité kwaliteit” geeft, in samenspraak met de directeur, advies aan de raad van bestuur in de inhoudelijke en methodologische invulling van bestaande en nieuwe ondersteuningsbehoeften en potentiële uitvoerders. Het kunnen behoeften zijn die door de raad van bestuur worden doorgegeven, alsook alle thema’s waarvan het adviescomité het nut van een collectief aanbod aanvoelt.

Het AC-Q werpt bovendien een kritische blik op de valorisatie van de output. Het AC-Q neemt in het bijzonder een proactieve rol op in het opsporen van trends in het ruime werkveld, om van hieruit voorstellen te doen rond input voor de loten.

Alle adviezen worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur van in|C die deze meeneemt in haar beslissing rond de invulling van de uitvoering van de concrete opdrachten in het convenant.

De inrichting van het AC-Q is opgenomen in artikel 32 van de statuten. De werkingsmodaliteiten worden geregeld via het huishoudelijk reglement.

 

De huidige leden van het AC-Q zijn:

 

De voorbereiding en verslaggeving gebeuren door de directeur en stafmedewerker van in-C.