Promotie en communicatie

in|C heeft als taak het sociaal ondernemen te promoten. Dit doet ze door: