Kennispool en informatie

in|C heeft als taak om een kennispool en informatieverstrekker te zijn. Dit doet ze door: