Partnerschappen

in|C stemt permanent af met diverse partners op diverse niveau’s: beleid (Vlaams, lokaal), middenveld, onderwijs, onderzoeksinstellingen, ondersteuners, … Door cocreatieve partnerships te vormen streeft in|C naar maximale kwaliteit en valorisatie voor de klanten sociale economie bedrijven.’

Via de links en samenwerkende partners op deze website krijgt u een beeld van deze partnerschappen’.