Valoriseren

in|C heeft als taak de sociale economie te valoriseren. Dit doet ze door:

  • Het door in|C en haar partners ontwikkelde ondersteuningsaanbod is gericht op een maximale bruikbaarheid en toepassing in de bedrijfsvoering van sociale economieondernemingen
  • in|C legt in haar werking de lat hoog op gebied van kwaliteit en professionalisme, onder meer door permanente opvolging en evaluatie bij de klant- gebruikers.
  • in|C heeft voor de uitbesteding van deelopdrachten aan externe deskundigen een geijkte procedure uitgewerkt. Periodiek worden er ‘loten’ gelanceerd waarop geïnteresseerde ondersteuners kunnen intekenen.

Wil je als deskundige ondersteuner ook mee werken aan één van deze deelopdrachten?
Wil je meer weten over de procedure om een deelopdracht uit te voeren?

Contacteer ons dan via info@in-c.biz