Netwerken

in|C heeft als taak om netwerken uit te bouwen. Dit doet ze door:

  • Samenwerking uitbouwen met diverse deskundige ondersteuners en partnerorganisaties
  • In afstemming met diverse beleidsniveaus: Europees, federaal, Vlaams, provincies en lokale besturen
  • Bruggen slaan naar andere sectoren: reguliere bedrijven, onderwijs, middenveld, sectorfondsen, andere promotoren van sociaal ondernemerschap …

Bekijk hier onze lerende netwerken