Ondanks een gebrek aan statistieken en cijfergegevens wijzen veel tekenen in onze omgeving op een stijgend fietsgebruik. Meer en meer fietswinkels openen hun deuren, accessoires zien er vooral heel hip uit, een brede waaier aan fietsmodellen siert het straatbeeld, iedereen kent wel iemand die de Mont-Ventoux beklimt, deelfietsprojecten in steden en aan de stations zijn een succes en de overheid investeert fors in fietsinfrastructuur … Kortom: fietsen is niet langer een marginale bezigheid, maar is trendy en hot. Ook de markt van de bedrijfsfietsen is bezig aan een voorzichtige opmars waarbij werkgevers en werknemers investeren in woon-werkfietsen. Heel wat ondernemingen proberen hier op in te spelen . Ook een aantal fietsondernemingen uit de sociale economie zijn actief op deze markt. Ze verhuren fietsen met een herstel- en onderhoudscontract en zetten op die manier in op meer duurzame mobiliteit in woon-werkverkeer én sociale tewerkstelling. Omdat de markt van bedrijfsfietsen een vrij recent fenomeen is werken bedrijvencentrum De Punt en FIETSenWERK – de koepel van sociale fietsondernemingen – aan een bedrijfsfietsenproject om een aantal zaken duidelijker in kaart te brengen. Doel is te komen tot een businessplan bedrijfsfietsen. Het project wordt ondersteund door in-C en er wordt maximaal ingezet op betrokkenheid en samenwerking met leden en andere stakeholders.

Een helder marktinzicht

Weten wat bedrijven beweegt en overtuigt om te investeren in bedrijfsfietsen was een eerste stap in dit project. Samen met de Antwerpse fietsonderneming b2bike en Mobimix, het platform voor duurzaam vlootbeheer, werden er 400 bedrijven bevraagd. De resultaten van deze bevraging, gecombineerd met diepgaande interviews verschaften een helder marktinzicht. Bedrijven kopen vooral fietsen aan zonder extra servicecontracten, maar moeten toegeven dat ze later in de problemen komen wanneer het onderhoud te wensen overlaat en het overzicht verloren gaat. Hiervoor kan FietsenWerk dat beschikt over een breed netwerk aan fietsdienstverleners gepaste oplossingen bieden.

Bedrijven die inzetten op duurzame mobiliteit en meer specifiek op de bedrijfsfiets, verklaren dit graag vanuit de voordelen voor het milieu en meer beweging bij de werknemers. Toch lijkt dit slechts bij een minderheid de echte drijfveer te zijn. Vooral het gebrek aan (gratis) parkeerplaatsen in de omgeving van het bedrijf zet aan tot verandering. Een verandering die vaak daarna ook een positieve omslag in de bedrijfscultuur teweeg brengt. Op dat vlak heeft sociale economie ook nog eens streepje voor bij bedrijven.

Investeerders gezocht

Aan de lancering van het nieuwe aanbod voor bedrijfsfietsen vanuit FietsenWerk wordt momenteel erg hard gewerkt De plannen krijgen meer en meer vorm, maar betekenen ook een serieus kostenplaatje om die plannen te realiseren. De zoektocht naar investeerders zal net zo belangrijk zijn als deze naar de klanten. Wil je op de hoogte blijven van ons project, schrijf je dan in op onze mailinglist.

Ilse Fannes
Projectmanager
FietsenWerk vzw

19 juni 14