In het kader van de beslissing van de Vlaamse Regering om het aantal entiteiten binnen de Vlaamse administratie te verminderen is er binnen het beleidsdomein Werk en Sociale Economie (WSE) een organisatieverandering doorgevoerd. Het Vlaams Subsidieagentschap Werk en Sociale Economie (VSAWSE) is vanaf 1 juni in het Departement Werk en Sociale Economie geïntegreerd.

Alle taken die aan het agentschap waren toevertrouwd, zijn volledig geïntegreerd in het Departement. Elke burger of organisatie die bij het Subsidieagentschap WSE een dossier heeft lopen, kan blijven rekenen op de vertrouwde dienstverlening. Het personeel van het agentschap maakt immers integraal deel uit van het Departement. Alle contactpersonen en telefoonnummers van de huidige diensten blijven in elk geval ongewijzigd, net als de vertrouwde locatie in het Ellipsgebouw of de Vlaamse Administratieve Centra (VAC’s) in de verschillende provincies. In de briefwisseling met de diensten dient u wel vanaf 1 juni het Departement WSE als naam te gebruiken en een aangepast busnummer. Je vindt een overzicht van de correcte adressen van alle kantoren verder op onze website, samen met de aangepaste interne structuur. Die was nodig om de bestaande diensten en opdrachten volledig in het nieuwe departement in te bedden en de werking maximaal op elkaar af te stemmen.

27 juni 14