Europa oefent een steeds grotere invloed uit op het nationale beleid.  2/3 van de huidige nationale regelgeving gaat terug op Europees beleid; ruim 1/3 van de Europese begroting wordt besteed in een 100-tal subsidieprogramma’s, 15 ervan zijn relevant voor de sociale economie.  Sociaal beleid en ‘Social enterpreneurship’ worden – misschien verrassend – belangrijke Europese instrumenten in de strijd tegen de economische en financiële crisis.

Dit Europa houdt kansen en bedreigingen in voor ondernemers in de sociale economie!  Dit vraagt om gerichte aanpak en die wil In|C in samenwerking met Kenniscentrum Sociaal Europa ontwikkelen.  Deze samenwerking volgt uit de aanbesteding van het lot “Ontwikkeling praktijkinstrument Europese fondsen “.

Met dit project wil In|C de mogelijkheden van Europese subsidieprogramma’s helpen te ontsluiten.  Concreet zal Kenniscentrum Sociaal Europa volgende outputs opleveren:

  • Actualiteitsinfo toegespitst op de sociale economie over Europese subsidies (subsidieoproepen, partnersearch, praktijkvoorbeelden, …) op de website www.kcse.eu
  • het ontwerpen van een checklist die de projectontwikkeling ondersteunt
  • Kenniscentrum Sociaal Europa zal de concrete projectontwikkeling in een aantal pilots begeleiden (bestaande en nieuwe werkwijzen en begeleidingstools worden voor een aantal projecten ingezet)
  • De toegevoegde waarde van externe consultants bij projectindiening wordt in kaart gebracht en zo toegankelijk mogelijk gemaakt.

Een stuurgroep zal het project begeleiden.
Tevens zullen dit najaar infosessies georganiseerd worden voor de sociale economie.

Meer info over dit project: www.kcse.eu/sociale-economie  
Meer info over KCSE: www.kcse.eu

27 juni 14