Op 26 september krijgen bedrijven uit de duurzame en sociale economie een unieke kans om op één plaats en namiddag meer dan 200 overheidsaankopers te ontmoeten op het netwerkevent Meet Your Buyer, dat georganiseerd wordt als slotevent van het internationale Ecoprocura 2014 congres in Gent.

Meet Your Buyer is een initiatief van de stad Gent. Mieke Pieters, strategisch aankoopexpert voor de stad Gent, legt de ontstaansgeschiedenis uit.

"Gent is dit jaar gaststad van Ecoprocura, het tweejaarlijks internationaal congres over duurzame en innovatief aankopen. We zijn heel fier dat we gaststad kunnen zijn van Ecoprocura, maar het congres is op de eerste plaats gericht naar beleidsmensen, minder naar de echte aankopers en de bedrijven. Wij hebben gezocht naar een formule waar we bedrijven uit de sociale en duurzame economie rechtstreeks kunnen laten netwerken en dialogeren met overheidsaankopers."

Pieters maakt zich sterk dat Meet Your Buyer meer dan 200 overheidsaankopers van steden en gemeenten, ziekenhuizen, universiteiten, onderwijs, de Vlaamse en Federale overheid en Europese instellingen kan aantrekken naar het event. Ze hoopt dat er minstens even veel bedrijven uit de duurzame en sociale economie de kans grijpen om contacten te leggen, in dialoog te gaan en zich voor te stellen aan de overheidsaankopers.

Speed dates

"Overheidsaankopen vertegenwoordigen bijna 20% van het BNP in de Europese Unie. Nu zijn er, zowel Europees als nationaal en lokaal, wel al richtlijnen en inspanningen om duurzamer en socialer aan te kopen. Maar  te vaak blijft dat toch beperkt tot het copy pasten van een aantal regels in een bestek. Met Meet Your Buyer willen we de overheden aansporen om als voorbeeldconsument op te treden en samen met de markt duurzame en innovatieve shared value te creëren."

Het event is volledig gericht op netwerken en concrete contacten. Centraal staan thematische pitches waar aankopers en bedrijven elkaar kunnen ontmoeten rond thema’s zoals innovatie, circulaire economie, catering, bouw, sociaal ondernemerschap, etc.  Het duurzame bedrijvennetwerk KAURI organiseert een grote speeddate en  er zijn break out zones waar bedrijven en aankopers gaan discussiëren over thema’s zoals "Zin en onzin van labels", "Is duurzaam duurder?", of "Hoe word ik leverancier van de overheid?"

Het Enterprise Europe Netwerk stelt de tool B2Match ter beschikking, waarin bedrijven hun profiel kunnen ingeven en persoonlijke afspraken boeken met net die ene aankoper die geïnteresseerd zou kunnen zijn in het product of de diensten van het bedrijf.

Overheidsaankopen, is dat dan niet vooral voor grotere bedrijven uit de sociale economie? "Absoluut niet," vindt Pieters. "We weten dat 80 procent van de overheidsaankopen in de Europese Unie naar KMO’s gaan. In de sociale economie zou datzelfde percentage moeten kunnen gehaald worden. We houden de drempel daarom ook bewust laag. Deelnemen kan al vanaf 95 euro. Er zijn duurdere sponsorpakketten, waarmee bedrijven een stand kopen of een centrale plaats aan een van de ronde tafels. Maar we kunnen ook pakketten op maat maken."

Sociale innovatie

Pieters is opgetogen dat directeur Dany Neudt van De Punt op het event een speciale pitch-sessie over sociaal ondernemen wil houden. Ze hoopt dat het event en de deelnemers de overheidsaankopers bewust kunnen maken dat duurzaam aankopen verder gaat dan groen aankopen.

"Teveel overheden maken er zich nog van af door over een bepaald percentage van hun aankopen te vergroenen, greening the business as usual. In Gent willen we ons aankoopbeleid inzetten om strategische doelstellingen zoals CO², jobs, sociale economie, fair trade en innovatie te stimuleren. Binnen het segment schoonmaakdiensten, bijvoorbeeld, wensen we op termijn 10 procent van de opdracht uitbesteden aan sociale economie bedrijven."

Extra informatie

Inschrijven: op de website van het evenement.
Contacteer Mieke Pieters voor informatie over sponsorpakketten

11 juli 14