Aan de vooravond van de operationele start van het EFRO-programma 2014-2020 wil de Beheersautoriteit alle partners in Vlaanderen inlichten over de contouren van het nieuwe programma.
 
De voorbije maanden werd een programma samengesteld waarin Europese en Vlaamse prioriteiten geïntegreerd werden. In dit programma komen vier prioritaire thema's naar voor, m.n. 'onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie', 'versterking concurrentievermogen kmo's', 'overgang naar een koolstofarme economie' en 'duurzame stedelijke ontwikkeling'.
 
Op dinsdag 16 september wordt u uitgenodigd om kennis te maken met het nieuwe programma. U krijgt te horen wat de mogelijkheden van het programma zijn en waar nodig zal u gewezen worden op de verschillen met de voorgaande programmaperiode.
 
De focus ligt op de inhoudelijke presentatie van het nieuwe programma. Voor praktische modaliteiten zoals bijv. projectindiening, de nieuwe EFRO-applicat ie, rapportering en kostendeclaratie verwijzen we u graag door naar de provinciale roadshows die later dit jaar georganiseerd worden.

Programma

12u00 - 13u00
Lichte lunch
Ontvangst en registratie
 
13u30 - 15u00

 • 13u00 - 13u05 - Verwelkoming
  Dhr. Bernard De Potter - Adminstrateur-generaal Agentschap Ondernemen
 • 13u05 - 13u20 -EFRO binnen een Europese context, Europees beleidskader
  Dhr. Walter Deffaa, Directeur Generaal  DG Regionaal beleid Europese Commissie
 • 13u20 - 13u35 - EFRO binnen een Vlaamse context, het Vlaamse beleidskader
  Dhr. Philippe Muyters, Vlaams Minister voor Werk, Economie, Innovatie, Sport en Wetenschapsbeleid
 • 13u35 - 14u05 - Inhoudelijke voorstelling EFRO-Programma Vlaanderen 2014-2020
  Dhr. Marc De Frenne - Agentschap Ondernemen
 • 14u05 - 14u35 - Link met de Interreg-programma's
  Dhr. David Grzegorzewski - Agentschap Ondernemen
 • 14u35 - 14u55 - Prioriteit 2 - Europa in je buurt, EFRO als impuls voor Genk
  Dhr. Wim Dries - Burgemeester Genk
 • 14u55-15u00 - Slotwoord
  Dhr. Werner Van den Stockt, hoofd Beheersauthoriteit

15u00 - 16u30 - Netwerkdrink

Lees de volledige tekst op de website Kenniscentrum Sociaal Europa

22 Augustus 14