Op 13 maart 2014 werd Sociale Werkplaats De Sleutel winnaar van de ‘L&D award’, een initiatief van Stimulearning, een netwerk van bevlogen HR professionals uit voornamelijk het reguliere arbeidscircuit.
Stimulearning wil met de L&D Awards initiatief en excellentie in bedrijfsopleidingen en talentmanagement aanmoedigen. Alle dossiers die aantonen dat een professionele tussenkomst via leren en ontwikkeling een significante en aantoonbare meerwaarde bieden voor de onderneming, werden beoordeeld door de jury, onder voorzitterschap van Carl Foulon.

Straffer nog, we konden ook rekenen op de Juryprijs, waarbij we werden geprezen omwille van het duidelijke ontwikkeltraject.
 "Het dossier dat De Sleutel inzond is een mooi verhaal van engagement en inzet om een kwetsbare doelgroep terug op de arbeidsmarkt te brengen", aldus de jury.

Bijzonder fier waren we ook op de woorden van Frank Klockaerts (HR, Training&Development bij Philips en jurylid van de Learning & Development Award 2014):

“De trots en de ingetogen bescheidenheid waarmee jullie dit verhaal brachten gaf mij  ,en veel andere in de zaal, een enorme dynamiek. Ik hoop van harte dat jullie dit project nog lang verder kunnen zetten.”

Hieronder leest u meer over de methode waarmee we in de prijzen vielen.

Elke tewerkstelling bij SW De Sleutel start met een onderhandeling.
Onderwerp van gesprek?
Geen loon of arbeidsvoorwaarden, maar het maken van een goede match tussen het persoonlijk ontwikkeldoel en de mogelijkheden en beperkingen van de werkplaats.

Onze visie? Mensen de kans geven te groeien naar een duurzame tewerkstelling.
Duurzaam, dus voor lukraak solliciteren hoeft men niet bij ons te zijn.
SW De Sleutel gaat over opnieuw leren kiezen en gegronde beslissingen nemen om zo die job te vinden die écht past.
Dit proces wordt ondersteund door concrete feedback op de werkvloer en groepsgerichte ‘jobclubs’.

Jobclub1 legt de focus op het formuleren van een ‘droomdoelwit’. Hier peilen we methodisch op basis van ‘appreciative inquiry’ naar de intrinsieke motivatie van de deelnemer in de richting van werk. We onderzoeken samen welke dromen, passies en interesses elke deelnemer kunnen drijven. Deze analyse leidt tot concreet herkenbare eigenschappen en vaardigheden met betrekking tot arbeid die we kunnen herkennen op de werkvloer.

In Jobclub2 wordt dit een concreet realistisch job doelwit inclusief stappenplan.
Ondersteund door de feedback op de werkvloer, de feedback van zijn/haar collega’s, en de eerste evaluatie van competenties vanuit de werkvloerbegeleider, stelt de medewerker een persoonlijk profiel op.
Dit profiel wordt in groep afgetoetst aan de noden en vragen van het concrete job doelwit.

Aan de hand daarvan kan de medewerker een stappenplan opstellen, onderverdeeld in korte termijn doelstellingen met SMART geformuleerde acties: het POP.
Dit persoonlijke ontwikkelingsplan is de onderhandelingsbasis voor de verdere termijn van tewerkstelling, waarbij telkens opnieuw de ‘match’ wordt gemaakt tussen de vragen en noden van zowel medewerker als werkvloerbegeleider.
Vanaf dan staat de werking in functie van het individuele groeiproces naar dé gepaste tewerkstelling.

Het sluitstuk: Jobclub3, waar weer werk wordt gemaakt van uitstroom naar het reguliere arbeidscircuit.

De ‘win-win’: dalend ziekteverzuim, stijgende efficiëntie en ‘sfeer’ op de werkplaats!

12 september 14