Eén van de doelstellingen van in|C is het promoten van sociale economie en sociaal ondernemerschap in het hoger onderwijs. Om deze opdracht tot een goed einde te brengen neemt in|C expert Jef Tavernier onder de arm. Jef inventariseert tegen eind 2014 de bestaande kennis rond dit onderwerp, om vervolgens acties uit te rollen.

Om het hoger onderwijs blijvend te doordringen van het belang van sociale economie en sociaal ondernemerschap, levert in|C een onderbouwde, langdurige inspanning.

Daarbij bouwen we verder op de kennis die we de voorbije tien jaar vergaarden, onder andere via het project ‘sociale economie op de campus’.  Maar ook op de behoeften en vragen die er in het hoger onderwijs en de sociale economie leven.

Om dit tot in de puntjes uit te werken doet in|C een beroep op specialist Jef Tavernier, die actief wordt als promotor-coördinator. Jef is een gewezen leraar economie en doceert ook op dit moment nog ‘Social Economy’ aan Erasmusstudenten.

Om te komen tot een gedragen programma stellen wij een stuurgroep samen, die het eerste deel van de opdracht begeleidt. Deze stuurgroep zal alles wat al gebeurd is rond dit onderwerp in kaart brengen. Deze informatie zullen we evalueren, om vervolgens tegen eind 2014 concrete actiepunten af te lijnen.

Indien u zelf inspirerende voorbeelden of ideeën hebt om studenten in het hoger onderwijs warm te maken voor sociale economie en sociaal ondernemerschap, stuur gerust een mailtje naar jef.tavernier@skynet.be.

23 september 14