Studiedag: meer tewerkstelling van kansengroepen door stadsregionale samenwerking

Doelgroep :

Secretarissen van gemeenten en OCMW’s, schepenen van aankopen of aanbesteden, iedereen die zich in een lokaal bestuur bezighoudt met aankopen en aanbestedingen.

Datum :

09-02-2015: Provinciehuis, Provincieplein 1, 3010 Leuven
12-02-2015: Provinciehuis Boeverbos, Leopold-III laan 41, 8200 Sint-Andries

Deze infosessies zijn een initiatief van de VVSG, in samenwerking met in|C, ondersteund door de Vlaamse overheid en de Provincies Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen.

De infosessies kaderen binnen het ESF-project "meer tewerkstelling van kansengroepen door stadsregionale samenwerking".

Lokale besturen geven vaak opdrachten voor diensten die zij van algemeen (economisch) belang achten. Bij de uitvoering van deze opdrachten spelen ook vaak sociale belangen. De Europese regelgeving hieromtrent (Europees kader DAEB) is echter zeer complex en vaak voor interpretatie vatbaar. Voor welke opdrachten geef je subsidies, wanneer schrijf je een overheidsopdracht uit met daarin sociale criteria geïntegreerd of wanneer sluit men best een langdurige overeenkomst?

VVSG liet een afwegingskader ontwikkelen dat kan dienst doen als houvast voor lokale overheden die op een doordachte en bewuste manier een keuze wensen te maken tussen het uitschrijven van een overheidsopdracht en het geven van een subsidie.

Programma:

​12u45 ​Netwerken met een broodje samen met partners uit de sociale economie
​13u30 ​Theoretische uiteenzetting door Leen Goossens, advocaat bij Eubelius
​14u40 ​Voorstelling van 2 cases
​15u40 ​Bespreking van de cases in groep
​15u45 ​Voorstelling oplossingen en vragen
​16u30 ​Einde

Waar en wanneer:

Vlaams Brabant:  maandag 9 februari 2015 van 13u30 uur tot 16.30 uur
West-Vlaanderen: donderdag 12 februari 2015 van 13.30 uur tot 16.30 uur
Limburg: datum wordt later bepaald

Deelnameprijs:

Deelname aan deze studiedag is gratis. Haast u wel met inschrijven want er kunnen maar 30 personen deelnemen.

Inschrijven: Schrijf nu in per e-mail: anne.deschryver@vvsg.be

Info inhoudelijk:

Ann Jughmans, stafmedewerker – Projectcel werkwinkels –Diensteneconomie – Sociale Economie; Ann.jughmans@vvsg.be, tel 02 211 56 42

In de voormiddag organiseert het Kenniscentrum Sociaal Europa (KCSE) in samenwerking met in/C, de informatiesessie "Meer Europese Samenwerking voor de Sociale Economie", gericht naar sociale economieondernemingen. Ook voor deze sessie kan u zich als lokaal bestuur inschrijven.

Dit is ook een mooie gelegenheid om de twee doelgroepen van deze infosessies (ondernemingen en lokale overheden actief in de sociale economie) samen te brengen tijdens de lunch. Blijf dus zeker om een hapje te eten en te netwerken! Meer gegevens over de informatiesessie van het KCSE "meer Europese Samenwerking voor de Sociale Economie" vind je hier. ​

 

 

© VVSG · Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw, Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel · Auteurs: VVSG-stafmedewerkers · Redactie: ann.jughmans@vvsg.be secretariaatLEW@vvsg.be  

16 januari 15