Je hebt ideeën voor een nieuw bedrijf of je wil jouw bedrijf omvormen tot een coöperatie?

Jij of een groep van mensen wil een coöperatie oprichten? Je hebt niet alleen een economisch, maar ook een maatschappelijk en/of ecologisch doel voor ogen? Dan is een coöperatieve onderneming een uitstekend middel.

HOE REALISEER JE EEN COÖPERATIEF IDEE?
Om jou hierin verder te helpen zet VOKA i.s.m. in|C, Febecoop Adviesbureau en De Punt ‘Dynamiet’ op: een praktische opleiding over de diverse aspecten van coöperatief ondernemen. Dankzij deze intensieve begeleiding van twee maanden zal jij samen met elf andere deelnemers alles in huis hebben om succesvol te starten.

DE STARTSESSIES

In de eerste twee sessies wordt de basis gelegd van het ondernemingsplan en het financieel plan.

24 februari 2015: een ondernemingsplan opstellen
Peter Bosmans van Febecoop Adviesbureau geeft uitleg over ondernemingsplannen, de missie van een vennootschap, sterkte/
zwakte-analyse en concurrentieomgeving. Aan het einde van deze rit heb je een aanzet tot een ondernemingsplan op jouw maat.

3 maart 2015: een financieel plan opstellen
Pieter Werrebrouck van De Punt helpt je met het opstellen van een eigen financieel plan. Investeringen, financiering, kosten en
opbrengsten, inkomsten en uitgaven, … Solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit zijn niet langer vage begrippen. Als huiswerk krijg je
de verdere uitwerking van het financieel plan mee.

DE VERDIEPENDE SESSIES

De vier volgende sessies bestaan uit drie delen. In een eerste deel gaat een specialist in op deelaspecten van de coöperatie. In het tweede deel wordt het huiswerk uit de vorige sessie besproken. Tot slot komt in het laatste half uur de praktijk aan het woord met getuigenissen van coöperatieve best practices.

10 maart 2015: verbindende bedrijfscultuur
Dirk Ameel van Ameel D&C legt uit hoe jij medewerkers bij de bedrijfsvoering kan betrekken. Als zij vertrouwen krijgen, initiatieven kunnen nemen en
samenwerken leidt dat tot een verbindende bedrijfscultuur.
Best practice: Ecopower (hernieuwbare energie)

17 maart 2015: participatief HR-beleid in coöperaties
Chantal Coene van Jos HR Services gaat dieper in op competentiemanagement en op complementariteit van werknemersprofielen.
Best practice: Content (verpakkingsvrije winkel, initiatief van ‘Leuven pakt uit’)

24 maart 2015: werknemersparticipatie
Rudi Bollen, advocaat met specialiteit arbeidsrecht, heeft het over werkgevers/werknemersstatuten. Daarnaast behandelt hij specifiek het statuut van werkend
vennoot en van werknemers-bestuurder.
Best practice: Magelaan (communicatie)

31 maart 2015: inhoudelijke en juridische aspecten van de coöperatieve vennootschap
Wat zijn de juridische basiskenmerken van de coöperatieve vennootschap?
Hoe maak je statuten op maat? Hoe veranker je de eigen basiswaarden in
die statuten? Peter Bosmans van Febecoop Adviesbureau geeft de nuttige tips.
Best practice: CORE (studentencoöperatie)

DE EINDSESSIES

Voorstelling van de plannen van de deelnemers 21 en 28 april 2015: telkens stellen zes deelnemers hun globaal ondernemingsen financieel plan voor.

HOE WERKT HET?

Er zijn acht sessies, beginnend op 3 februari 2015, telkens op dinsdagavond van 18u tot 21u30.
Ze vinden plaats bij VOKA - Kamer van Koophandel Leuven, Tiensevest 170, 3000 Leuven.

HOE INSCHRIJVEN?

Geïnteresseerd? Stuur voor 20 februari 2015 een mail naar sigrid.sypre@voka.be met daarin jouw motivatie om aan de opleiding deel te nemen. Als tweede luik in je mail geef je ook kort een beeld van jouw bedrijfsidee. Om dat gemakkelijk te maken hebben we een korte vragenlijst gemaakt waarmee je jouw idee kan verfijnen. VOKA selecteert 12 deelnemers uit de aanvragen.

Het inschrijvingsgeld is 250€. Dat bedrag dekt de kosten van de opleiding. Door gebruik te maken van de KMO-portefeuille betaal je maar de helft.

Meer informatie? Sigrid Sypré: sigrid.sypre@voka.be of 0471 78 42 68

Klik hier voor meer info
Klik hier voor de vragenlijst
Klik hier voor de uitnodiging


18 februari 15