AANDUIDING EXPERT VOOR VERFIJNING DATABASE
SOCIALE ECONOMIE ONDERNEMINGEN

Aanduiding van relevante externe deskundige(n) voor:
(1)    het in kaart brengen van alle informatie in bestaande databases over sociale economie ondernemingen
(2)    het in kaart brengen van de noden en behoeften met betrekking tot gegevens over sociale economie ondernemingen
(3)    het uitwerken van een voorstel tot verfijning bestaande database met maximale afstemming van aanbod en vraag
(4)    Met specifiek voorstel naar beste manier om activiteiten sociale economie ondernemingen in kaart te brengen

Uiterste indieningsdatum offertes:
Donderdag 16 april 2015 om 10u00

Meer info, klik hier

18 maart 15