in|C

in|C ondersteunt en versterkt ondernemingen in de sociale economie en hun koepelorganisaties.
Daarnaast promoten we de sociale economie als een economisch belangrijke sector, die tewerkstelling creëert en producten en diensten met maatschappelijke meerwaarde voortbrengt.
In onze dienstverlening hebben wij oog voor:

  • de behoeften van de ondernemingen in de sociale economie
  • de maatschappelijke noden en uitdagingen
  • diversiteit

Nieuwe naam, frisse wind
De sociale economie is in volle evolutie. in|C kon dan ook niet achterblijven. Daarom kiest de
organisatie voor een modern, hedendaags kleedje, vertelt de kersverse directeur: “De nieuwe
naam, met bijhorend logo, symboliseert onze aanpak. De ‘C’ verwijst fonetisch naar ‘SE’, de
afkorting van sociale economie. De ‘in’ staat voor ‘innovatie’ en ‘inspireren’, de c’ zinspeelt op
‘corporate’ of ‘collectief’ en ‘inc’ verwijst naar ‘to incorporate’ (verenigen, opnemen).”

De meest relevante oproepen voor de sociale economie sector vind je hier.

Bekijk hier een korte voorstelling van in|C door het team: