Raad van Bestuur

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit maximum 9 bestuurders. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. De raad van bestuur is samengesteld uit de zes werkvormkoepels en maximum drie onafhankelijke bestuurders (externen of toegetreden leden met een als onafhankelijk erkende positie).

De werking van de Algemene Vergadering wordt in detail beschreven in de artikels 21 t.e.m. 31 van de statuten.

De huidige bestuursleden

Eric Bogers  Eva Verraes

Francis Devisch Nico Daenens